tel. 505 273 505
e-mail: biuro@minigadzet.pl

kategorie produktów
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresami www.minigadzet.pl. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Operatorem serwisu www.minigadzet.pl jest:

MARECKI Marek Woźniak

ul. Pułaskiego 12/1

05-400 Otwock

NIP 5321179525

 

Użytkownik czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy minigadzet.pl akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Minigadzet.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika minigadzet.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: www.minigadzet.pl.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez minigadzet.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych osobowych i adresowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Sklep dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Komunikacja między komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Użytkownik oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się powiadomić o ich zmianach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody, jakie podanie błędnych danych może spowodować wobec strony minigadzet.pl lub wobec osoby za nią odpowiedzialną bądź wobec osoby trzeciej.

Każdy klient gdy podaje dane osoby trzeciej przy realizacji zamówienia ma on obowiązek poinformowania tę osobę o użyciu jej danych oraz uzyskać jej zgodę w danej sprawie. Dane osoby trzeciej będą wykorzystywane do realizacji zamówienia czy weryfikacji danych.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Użytkownikowi i Administratorowi/Operatorowi przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu minigadzet.pl.

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiada jedynie właściciel Sklepu.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia składając prośbę na e-mail biuro@minigadzet.pl.

Jeżeli Użytkownik wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę, adres mailowy.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Sklep minigadzet.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu.  Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu minigadzet.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies stosowanych na stronie www.minigadzet.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

W przypadku pytań prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@minigadzet.pl


kontakt

MARECKI

Marek  Woźniak
Ul. Pułaskiego 12 lok.1
05-400 Otwock

NIP: 532-117-95-25

Regon:146460731

Nr rach. 06 1160 2202 0000 0002 6329 3422

tel. 505 273 505
e-mail:
biuro@minigadzet.pl